Cartref > Newyddion > Cynnwys

Gwahanol achosi sŵn moduron

Jul 24, 2017

                                   Gwahanol achosi sŵn moduron


  1. Pan ddaw'r modur i ben, bydd y cymudadur newid cyfeiriad y trydan sy'n llifo yn y

  2. windings. Ond mae y system yn cadw y modur rhedeg, mae gwreichionen achlysurol yn digwydd rhwng brwsys

  3. a cymudadur ar amseriad y cymudiad. Y wreichionen yw un o achosion y

  4. sŵn trydanol.


  5. Enwedig pan fydd y modur yn cychwyn o'i sefyllfa sydd wedi arafu, gymaradwy uwch presennol, neu

  6. stondin cyfredol, y windings sydd yn llifo. Mae'r presennol yn uwch fel arfer yn achosi sŵn uwch.


  7. Hefyd mae sŵn tebyg yn digwydd pan mae brwsys (1) aros ansefydlog ar wyneb y

  8. Roedd cymudadur, (2) y mewnbwn y modur yn llawer uwch na'r disgwyl (3) ac ati.


  9. Ffactor arall gellir inswleiddio a grëwyd ar yr wyneb cymudadur, sy'n arwain yn ansefydlog

  10. llif trydan. Ewch i am fwy o wybodaethwww.ttmotor.comdiolch.