Cartref > Newyddion > Cynnwys

Beth y defnyddir llyngyr geriau

Aug 24, 2017

                  Beth y defnyddir llyngyr geriau?


Math arbennig o gêr gyda dyluniad unigryw yw gerau llyngyr. Ceir olwyn llyngyr, sy'n edrych fel sbardun "traddodiadol" o lawer


gêr, a bydd y gydran gêr llyngyr, sy'n cynnwys sbiral sy'n cael ei yrru ymlaen gan yr olwyn. Mae hyn yn cynhyrchu llithro


gweithredu gyda'r cyflymder allbwn isel ac uchel trorym, gwneud gear llyngyr aneffeithlon braidd--ond arbenigol iawn ar gyfer rhai


tasgau.Dyma ychydig enghreifftiau o geisiadau lle gerau llyngyr yn dewisiadau effeithlon:-1)Sŵn isel ceisiadau. Gerau llyngyr yn eithriadol o dawel, gan eu gwneud yn ddelfrydol lle mae sŵn yn broblem. Ar y llaw arall,


Cangen gerau a gerau eraill yn tueddu i allyrru swnian traw uchel a synau eraill, yn enwedig ar gyflymder uchel. Gerau llyngyr yn


ddefnyddir yn aml mewn mannau cyhoeddus, fel theaters a meysydd awyr.
2)Cau'r cyflym. Pan fydd o anghenraid yn cau'r cyflym, mae gerau llyngyr yn gweithio'n dda Diolch i eu dyluniad unigryw. Er enghraifft, llyngyr


yn aml defnyddir gerau elevators. Ddim yn eu defnyddio fel unawdydd brecio system, gan na fyddai ganddynt y pŵer neu dibynadwyedd i


wneudyn dda felly, ond yn gweithio fel rhan o system frecio llawn.3)Llyngyr gerau gellir hefyd ei ddefnyddio'n effeithlon lle nad oes llawer o le ar gael, diolch i gynllun cytundeb eu ac ychydig iawn o


angen ystafell. Er enghraifft, gellir eu defnyddio yn warchodwyr a darnau bach eraill o offer.4)Diolch i y gerau mewn gêr llyngyr cyffredin yn cael ei wneud o fetelau gwahanol, maent yn haws gallu amsugno llwythi sioc.


Sy'n eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer cais mewn rhai offer adeiladu, ac mae deunyddiau eraill yn ymdrin â llwythi trwm mor aml â hynny.Os oes gennych ddiddordeb mewn mwy o wybodaeth am sut mae gerau llyngyr yn gweithio, neu os oes angen gêr llyngyr ar gyfer eich cais personol, yn


siwr i gyrraedd atom ynwww.ttmotor.com